Η εταιρεία Batariakias.gr είναι κομμάτι της mybestbuyever.com που ιδρύθηκε το 2013 και παρότι ξεκίνησε στα χρόνια της οικονομικής

κρίσης, κατάφερε να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους πωλητές παγκοσμίως.